Kroppsskade og nødverge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. desember 2019, HR-2019-2382-U, (sak nr. 19-177998STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Bergh, Sverdrup

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen