Kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mai 2019, HR-2019-890-U, (sak nr. 19-066782STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Vegard Furdal Bråstein) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Bergh, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen