Lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. april 2019, HR-2019-641-U, (sak nr. 19-046705STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Dommere: Øie, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen