Ankenektelse - Legemsbeskadigelse med døden til følge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. september 2019, HR-2019-1685-U, (sak nr. 19-081520STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Møse, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen