Anke over beslutning i Lime-saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2019, HR-2019-1658-U, (sak nr. 19-122151STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A, B, C, D, E, F (advokat Gro Sigrid Bache Wildhagen), G, H, I, J, K (advokat Lene Tønset), L (advokat Monica Melgård), Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger)

mot

M (advokat Kim Ellertsen, advokat Bernt Heiberg), N (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick Lundevall-Unger), O (advokat Kristen Sverre Fari, advokat Ole-Kristian Ringnes), P (advokat Magnus André Nordhus, advokat Nils Christian Nordhus), Q (advokat Marius Oscar Dietrichson, advokat Morten Furuholmen), R (advokat Mette Yvonne Larsen, advokat Arvid Sjødin), S (advokat Morten Kjensli, advokat Arve Ringsbye, advokat Håkon Marius Skaue Svendsen), T (advokat Petter Bonde, advokat Stian Bergersen Mæland, advokat Hanne Pentzen), U (advokat Randulf Schumann Hansen, advokat Magnus Brekke Svanberg), V (advokat Sidra Sahar Bhatti, advokat Thomas Klevenberg), W (advokat Tor Even Gjendem, advokat Victoria Holmen), X (advokat Torgeir Tønsager Falkum, advokat Øystein Ola Storrvik)

Dommere: Møse, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen