Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling som følge av mangelfull kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. juli 2019, HR-2019-1453-U, (sak nr. 19-111616STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ann Turid Bugge) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Elisabeth Ryen)

Dommere: Normann, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen