Manglende kontradiksjon på etterforskningsstadiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2019, HR-2019-1166-U, (sak nr. 19-077204STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Helge Karlbom) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Dommere: Matningsdal, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen