Nødverge og provokasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. april 2019, HR-2019-642-U, (sak nr. 19-041316STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Karl Humlen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Møse, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen