Ankenektelse og omgjøring

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen)

Dommere: Webster, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen