Tilbakekall av førerrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. desember 2019, HR-2019-2407-U, (sak nr. 19-182931STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Louis Anda) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Sissel Kleiven)

Dommere: Matningsdal, Bull, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen