Opphevelse av henvisning pga manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juni 2019, HR-2019-1138-U, (sak nr. 19-080122STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Reidar Steinsvik) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark)

 

Dommere: Matningsdal, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen