Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om avvisning av anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-625-U, (sak nr. 19-040049STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Wiig) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord)

Dommere: Endresen, Møse, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen