Opphevelse - manglende bistand fra forsvarer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2019, HR-2019-1799-U, (sak nr. 19-129928STR-HRET), straffesak, anke over beslutning

A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Dommere: Webster, Noer, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen