Ransaking

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. juli 2019, HR-2019-1468-U, (sak nr. 19-111355STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen)

Dommere: Matheson, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen