Særlig grovt skadeverk og grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 4. februar 2019, HR-2019-202-U, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen