Sovevoldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. mai 2019, HR-2019-963-U, (sak nr. 19-058563STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen