Straffutmåling for unndragelse av merverdiavgift og grovt skattesvik

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. mai 2019, HR-2019-950-U, (sak nr. 19-61679STR-HRET), straffesak, anke over dom 

A (advokat Håkon Velde Nordstrøm) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Ringnes, Falch, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen