Straffutmåling i sak om vold mot offentlig

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. november 2019, HR-2019-2064-U, (sak nr. 19-140791STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Ola Lunde) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Indreberg, Normann, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen