Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. juni 2019, HR-2019-1098-U, (sak nr. 19-081698STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse:

A (advokat Grunde Bruland v/advokatfullmektig Celine Krogh Fornes) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Hilde Welde)

Dommere: Kallerud, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen