Uaktsom narkotikainnførsel

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2019-1311-U, (sak nr. 19-096924STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Ragnhild Cathrine Torgersen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Østensen Berglund, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen