Utlevering til Polen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. april 2019, HR-2019-729-U, (sak nr. 19-056453STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse:

A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisa Mari Løkke)

Dommere: Øie, Møse, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen