Avvisning - tvist om bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-181-U, (sak nr. 19-014296STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse:

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe)

Dommere: Matheson, Noer, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen