Varetektsfengsling - tidsperspektivet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2019, HR-2019-225-U, (sak nr. 19-017993STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Håvard Flatland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eivind Kluge)

Dommere: Webster, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen