Varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-55-U, (sak nr. 19-006011STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Henrik Rådal)

Dommere: Indreberg, Noer, Sæbø

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen