Vold og motarbeiding av rettsvesenet - begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mai 2019, HR-2019-887-U, (sak nr. 19-053466STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Ringnes, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen