Voldtekt og seksuell handling mot barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse og beslutning 27. mars 2019, HR-2019-611-U, (sak nr. 19-034598STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Ørjan Eskeland) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Endresen, Møse, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen