Merverdiavgift – tidspunktet for vurderingen av næringskravet

Høyesteretts dom 14. september 2020, HR-2020-1777-A, (sak nr. 19-154777SIV-HRET).

ANG AS (advokat Torgeir Fjeldskaar) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård)

Dommere: Indreberg, Falkanger, Noer, Ringnes, Arntzen

Ett av vilkårene for at en aktivitet skal gi rett til å trekke fra inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 8-1, er at den er egnet til å gå med overskudd. Spørsmålet for Høyesterett var hvilket tidspunkt denne vurderingen skal ta utgangspunkt i.

Høyesterett avgjorde at vurderingen må ta utgangspunkt i tidspunktet for anskaffelsen det er aktuelt å kreve fradrag for. Konkret gjaldt saken innkjøp og utleie av en båt, og det var korrekt av myndighetene å vurdere om denne aktiviteten var egnet til å gå med overskudd da båten ble anskaffet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen