Tap av retten til å føre fritidsbåt ved promillekjøring

Høyesteretts dom 25. juni 2020, HR-2020-1331-A, (sak nr. 20-049478STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad)

Dommere: Indreberg, Bull, Kallerud, Ringnes, Steinsvik

En 32 år gammel mann var idømt bot på 6 000 kroner for å ha kjørt fritidsbåt med en alkoholpromille i blodet på 1,0. Lagmannsretten hadde i tillegg fastsatt tap av retten til å føre fritidsbåt for en periode på ett år.

Domfeltes anke over tap av føreretten førte ikke frem.

Høyesterett la til grunn at ved straff for brudd på småbåtloven § 33 om føring av fritidsbåt med promille over den fastsatte promillegrensen på 0,8, besluttes som den klare hovedregelen også tap av førerett i minst ett år.

Dommen klargjør vilkårene for tap av førerett i småbåtloven § 28 a.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen