Straffutmåling og utmåling av oppreisning ved mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1345-A, (sak nr. 20-028013STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Tore Angen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Morten Schjetne), B (advokat Arve Opdahl)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bergsjø, Høgetveit Berg, Thyness

Lagmannsretten hadde satt straffen for mishandling av ektefelle til fengsel i åtte måneder og tilkjent 100 000 kroner i oppreisning. Høyesterett forkastet anken over straffekravet, men reduserte oppreisningsbeløpet til 80 000 kroner.

En 55 år gammel mann kom i 2013 i kontakt med en rundt 20 år yngre marokkansk kvinne på et nettsted. De giftet seg i 2014, og hun flyttet til Norge i 2016. Mannen begynte å mishandle ektefellen umiddelbart etter at hun flyttet inn hos ham. Den fysiske volden var begrenset, mens den psykiske mishandlingen i form av nedsettende kommentarer og nærmest total kontroll over ektefellens liv var alvorlig. Høyesterett mente at utgangspunktet for straffutmålingen burde ligge opp mot fengsel i ett år, men gjorde som lagmannsretten fradrag for lang saksbehandlingstid. Oppreisningsbeløpet ble redusert etter en samlet vurdering, hvor det blant annet ble sett hen til nivået ved voldtekt.

Dommen gir veiledning om straffutmåling og oppreisning ved mishandling i nære relasjoner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen