Hatefulle ytringer på Facebook 2

Høyesteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-185-A, (sak nr. 19-111561STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Dommere: Møse, Falkanger, Kallerud, Falch, Østensen Berglund

En mann hadde kommentert flere innlegg i Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst» og blant annet skrevet «det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!» og «ja de forsvinner den dagen disse steppe bavianene reiser dit de hører hjemme!». Ut fra sammenhengen ytringene var fremsatt i, fant Høyesterett det klart at den første kommentaren knyttet seg til muslimer, mens den andre kommentaren rettet seg mot mørkhudede mennesker. Begge uttalelsene ble ansett for å falle inn under straffeloven § 185 om hatefulle ytringer. Straff for slike uttalelser ville ikke svekke den frie eller åpne religionskritikken eller annen offentlig debatt som er vernet av ytringsfriheten. Straffutmålingen i denne saken var ikke anket til Høyesterett.

Saken gir sammen med HR-2020-184-A veiledning om forståelsen av straffeloven § 185, og den gir særlig informasjon om grensedragningen mellom lovlig religionskritikk og straffbare hatefulle ytringer rettet mot en trosgruppe.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen