Straffutmåling for grov voldtekt av barn under 14 år

Høyesteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2402-A, (sak nr. 20-122811STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (kst. førstestatsadvokat Hilde Stoltenberg)

Dommere: Øie, Webster, Matheson, Noer, Ringnes

Høyesterett satte straffen til fengsel i fem år og seks måneder for en mann som ble dømt for grov voldtekt mot en ni år gammel jente.

Mannen, som var ruset på amfetamin, hadde kommet inn i huset til en familie og tatt seg inn på jentas soverom midt på natten. Han tok kvelertak på henne og låste henne inne på badet sammen med seg selv. Her førte han sine fingre inn i hennes skjede og tok sin penis inntil munnen hennes. Han truet henne med at han ville drepe familien hennes, og han viste henne en kniv han hadde med. Til sammen ble jenta holdt frihetsberøvet i om lag en time. Etter at jenta fikk varslet familien, opptrådte gjerningsmannen aggressivt og svært skremmende.

Høyesterett tok utgangspunkt i en straff av fengsel på sju år. Det ble gjort fradrag i straffen på grunn av tilståelse. Etter hendelsen dro gjerningsmannen rett til lensmannskontoret og fortalte hva som hadde skjedd. Han fastholdt seinere tilståelsen så langt han husket den.

Dommen gir veiledning for straffen for grov voldtekt av barn under 14 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen