Straffutmåling ved ulovlig besittelse av skytevåpen

Høyesteretts dom 14. desember 2020, HR-2020-2409-A, (sak nr. 20-117931STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Odd-Rune Torstrup) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Butenschøn Skre)

Dommere: Webster, Ringnes, Arntzen, Falch, Steinsvik

Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i 60 dager.

Tiltalte hadde uten tillatelse vært i besittelse av to skytevåpen og ammunisjon. Disse var ikke oppbevart forsvarlig nedlåst. Ingen av våpnene var funksjonsdyktige, og det ene hadde så store mangler at skadepotensialet var svært begrenset. Straffen ble i utgangspunktet satt til fengsel i 40 dager. Det ble gitt et tillegg på 20 dager for gjentakelse.

Dommen klargjør straffenivået for ulovlig våpenbesittelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen