Redusert straff for en mann som var dømt for trusler overfor flere personer samt enkelte andre lovbrudd

Høyesteretts dom 6. februar 2020, HR-2020-294-A, (sak nr. 19-166002STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Dommere: Indreberg, Bull, Bergsjø, Ringnes, Høgetveit Berg

En stor og kraftig mann hadde i løpet av en kveldstime fremsatt trusler overfor ansatte i en butikk, samt overfor to kvinner han møtte tilfeldig på gaten. Overfor de butikkansatte hadde han i tillegg vist hensynsløs adferd, den første kvinnen han møtte på gaten ble også dyttet, mens den andre ble fratatt en mobiltelefon. De alvorligste truslene ble fremsatt overfor kvinnen som ble dyttet. Hun trodde han skulle drepe henne, og har hatt langvarige ettervirkninger. Tingretten dømte mannen til fengsel i seks måneder. Lagmannsretten skjerpet straffen under dissens til fengsel i ett år og seks måneder, der seks måneder var gjort betinget. Lagmannsrettens flertall la vekt på en sammenligning med ran. Høyesterett fastsatte straffen til fengsel i ett år, det samme som hadde vært aktors påstand i tingrett og lagmannsrett.

Dommen gir veiledning om straffutmålingen særlig for ulovlige trusler, og om i hvilken grad retten kan trekke sammenligninger med straffebud som tiltalte ikke dømmes etter, når straffen skal fastsettes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen