Fengsling. Rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2020, HR-2020-1858-U, (sak nr. 20-136629STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

Eirik Jensen (advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen) mot Påtalemyndigheten (ass. sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Dommere: Møse, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen