Prøving av vilkårene for utlevering til Italia

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1022-U, (sak nr. 20-060975STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Bjørn Rudningen Thune)

Dommere: Matheson, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen