Strafferett. Straffutmåling for seksuallovbrudd mot barn.

Høyeseteretts ankeutvalgs beslutning 15. mai 2020, HR-2020-1029-U, (sak nr. 20-057135STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Jørgen Riple) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Noer, Bull, Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen