Voldtekt til samleie med barn mellom 14 og 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs dom 15. mai 2020, HR-2020-1033-U, (sak nr. 20-052504STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten mot A (advokat Monica Samland)

Dommere: Matheson, Noer, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen