Spørsmål om gyldig fravær ved behandling av straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mai 2020, HR-2020-1114-U, (sak nr. 20-055127STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Ann Turid Bugge) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Dommere: Webster, Matheson, Østensen Berglund 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen