Bevisumiddelbarhetsprinsippet - lagmannsrettens bruk utskrifter av tilrettelagte avhør

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 3. juni 2020, HR-2020-1150-U, (sak nr. 20-061414STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Humayun Akhtar) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Østensen Berglund, Thyness 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen