Internering - koronapandemien

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2020, HR-2020-1169-U, (sak nr. 20-080375STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Chamkor Singh Nagra) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Jon Andreas Johansen)

Dommere: Webster, Østensen Berglund, Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen