Straffeprosess. Om beslag av dokumenter som inneholder forretnings- og driftshemmeligheter.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. juni 2020, HR-2020-1185-U, (sak nr. 20-060050STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Einar Salvesen Lieungh)

Dommere: Webster, Falkanger, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen