Begrunnet ankenektelse i straffesak med ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. juni 2020, HR-2020-1202-U, (sak nr. 20-060852STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Simon Ladderud Stende) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Bergh, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen