Internering - utsendelse hindret av koronarestriksjoner

Høyesteretts kjennelse 11. juni 2020, HR-2020-1230-U, (sak nr. 20-083401STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokatfullmektig Maral Houshmand) mot Politiets utlendingsenhet
(politiadvokat Ellen Wang)

Dommere: Webster, Normann, Bergh 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen