Saken gjelder blant annet avvisning av nye ankgrunner fremsatt etter ankefristens utløp.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 16. juni 2020, HR-2020-1255-U, (sak nr. 20-069794STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Jurgita Zajanckauskaite) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Normann, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen