Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse i en sak om drapsforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. juni 2020, HR-2020-1269-U, (sak nr. 20-074091STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen