Begrunnet ankenektelse i straffesak med ankerett

Høyesteretts ankutvalgs beslutning 22. juni 2020, HR-2020-1299-U, (sak nr. 20-066390STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Hans Petter Askilsrud) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Normann, Bergh, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen