Opphevelse av beslutning om ankenektelse på grunn av brudd på kontradiksjons- og likebehandlingsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2020, HR-2020-1300-U, (sak nr. 20-077796STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Espen Larsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Egil Volledal)

Dommere: Normann, Bergh, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen