Opphevelse av kjennelse om avvisning av krav på prøveløslatelse i ankesak om forlengelse av forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juni 2020, HR-2020-1335-U, (sak nr. 20-089422STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Simen Perminow Skjønsberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Dommere: Falkanger, Kallerud, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen