Begrunnet ankenektelse i sak om promillekjøring. Auto-brewery syndrom

Høyesteretts ankeutvalgs belutning 3. juli 2020, HR-2020-1401-U, (sak nr. 20-076875STR-HRET), straffesak, anke over dom:

A (advokat Harald Fjeldstad) mot Påtalemyndigheten

Dommere Matningsdal, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen