Utlendingsloven - opphevelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2020, HR-2020-1423-U, (sak nr. 20-096536STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Margrethe Hee Dahlen Røijen)

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen